KOSGEB ARGE İNAVASYON DESTEK PROGRAMI

KOSGEB destekler ,İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır..

KOSGEB Bilgi Sistemleri ve Elektronik Ticaret Süreçleri Grubu bünyesinde Eylül 1994' de kurulan Avrupa Bilgi Merkezi; Ülkemizdeki KOS işletmelerinin özellikle AB ile ilgili olmak üzere her türlü bilgi ihtiyacını ve Yurtsdışındaki KOS işletmelerinin ülkemiz İş Dünyası ile ve KOS işletmeleri ile ilgili bilgi ihtiyacını karşılamanın yanısıra Avrupa Birliği'nin KOBİ'lerin uluslararası anlaşmalarına katkıda bulunmak için başlattığı destek programlarından İşletmelerarası İşbirliği Ağı (Business Cooperation Network; BC-NET), ve İşletmelerarası İşbirliği Merkezi (Bureau de Rapproachement des Enterprises; BRE) programlarında Türkiye temas noktasıdır. 

KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI

AMAÇ VE GEREKÇE :

Genel Destek kapsamından ; Kosgeb Veri Tabanına kayıtlı olan her Kobi ve Gerçek işletme aşağıdaki 13 Maddeden oluşan Genel Destek kapsamından ayrı ayrı yararlanabilir. Ayrıca proje hazırlama kapasitesi düşük, Kosgeb hedef kitlesine yeni dahil olmuş her Kobi ve Gerçek işletmelerin faydalanması, Kobilerin kapasitelerini arttırma, Pazar paylarını arttırma ve tanıtım-pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi içinde bu destekler son derece önemlidir. Kısaca KOSGEB’ in sunmuş olduğu Genel Destekler Kobiler için proje kültürünün oluşmasında bir basamak teşkil etmektedir. 

Yurt İçi Fuar Desteği :

Bu desteğe; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği( TOBB) nin her yıl Yurt içi Fuarları kataloğunda bulunan bütün fuarlara(Türkiye çapında) kendi sektörleri ile ilgili müracaat edebilirler.

Destek kapsamında; Fuar kira bedeli, Stand Dekorasyonu, Fuar Katılımcı Kataloğu hizmet giderlerini içine alır.

Desteğin üst limiti  30.000 TL.dir.

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği :

Bu desteğe; Meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen Program kapsamında müracaat edebilirler.

Destek kapsamında; Konaklama giderleri, Ulaşım giderlerini içine alır. Desteğin üst limiti 10.000 TL.dir.

Tanıtım Desteği :

Bu desteğe; İşletmelerin ürün veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmak amacıyla müracaat edebilirler. Sadece, İşletmenin Marka Tescil Belgesinin olması müracaat için yeterlidir.

Destek kapsamında; Broşür, Katalog ve yabancı dilde cd basımını içine alır.

Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir.

Eşleştirme Desteği :

Bu desteğe; Eşleştirme Merkezlerinden alacağı, Danışmanlık, Organizasyonel, Daimi sergi alanı hizmetleri için müracaat edebilirler.

Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği :

Bu desteğe; Dört (4) yıllık lisans mezunu yeni eleman istihdamı için müracaat edebilirler. Alınacak personelin işletmelerin son 4 aylık sigorta hizmet listesinde olmaması gerekmektedir. En fazla 2 eleman için müracaat edilebilir.

Desteğin üst limiti 20.000 TL.  dir.

Danışmanlık Desteği :

Bu desteğe; İşletmeler Genel yönetim, iş planı hazırlama, yatırım-pazarlama-üretim-insan kaynakları-mali işler vb. konularda müracaat edebilirler. Sadece danışmanlık hizmetinin alınacağı danışman firmanın TSE’den almış olduğu Hizmet Yeterlilik Belgesinin olması gerekmektedir.

Desteğin üst limiti 15.000 TL. dir.

Eğitim Desteği :

Bu desteğe; İşletmeler Genel yönetim, pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi, finansman yönetimi vb. konularda müracaat edebilirler. Sadece eğitim hizmetinin alınacağı eğitim kuruluşlarının Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş olması gerekmektedir.

Desteğin üst limiti 10.000 TL. dir.

Tasarım Desteği :

Bu desteğe; İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımları kapsamında müracaat edilebilir. Sadece ürün tasarımının; patent belgesi, faydalı model, endüstriyel tasarım tescil belgeleri ile sonuçlandırılması şartı vardır.

Desteğin üst limiti 15.000 TL.dir.

Enerji Verimliliği Desteği :

Bu desteğe; İşletmelerin enerji sektöründe olması veya enerji verimliliği konusunda hizmet almaları gerekmektedir. Ön ve detaylı etüt, Verimlilik arttırıcı proje için destek verilir. Yetkilendirilmiş  Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketlerinden alınması zorunludur. Ayrıca Yenilebilir enerji Genel müdürlüğünden detaylı Etüt uygunluk belgesi alınma şartı vardır.

Desteğin üst limiti 30.000 TL.dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği :

Bu desteğe; işletmeler yapacağı yeni ürün, faydalı model, endüstriyel tasarım ve yurtdışı marka tescil belgesi alma konularında müracaat edebilirler. Ayrıca patent vekilliği giderlerini de içine alır.

Desteğin üst limiti 20.000 TL. dir.

Belgelendirme Desteği :

Bu desteğe İşletmeler; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlar tarafından alacakları ürün, sistem, personel belgeleri ve İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi (OHSAS) belgelerine ait giderler için müracaat edebilirler. Sadece belge yenilemeye destek verilmez.

Desteğin üst limiti 10.000 TL.dir.

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği :

Bu desteğe İşletmeler; kamu kurum ve kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan alacakları ürün testi, analizi ve muayenesi kapsamında müracaat edebilirler.

Desteğin üst limiti 20.000 TL.dir.

Bağımsız Denetim Desteği :

Bu desteğe İşletmeler; Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan alacakları denetim ile ilgili müracaat edebilirler. Sadece bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi halinde destek verilir.

Desteğin üst limiti 10.000 TL.dir