YATIRIM TEŞFİKLERİ

Yatırım Teşvik Belgesi ; Teşvik Belgesi kapsamında 1. ve 2. bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, 3. ve 4.bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası üzerindeki yatırımlar bölge ayırımı yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar.

Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar,

1. ve 2. Bölgelerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve 31/12/2011 tarihine kadar yatırıma başlanılması halinde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanabilir.

3. ve 4. Bölgelerde; gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğinden yararlanabilir.

Büyük ölçekli yatırımlara gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, vergi indirimi, yatırım yeri tahsisi ve sigorta primi işveren hissesi desteği uygulanabilir. Ancak 1. ve 2. bölgelerde sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için 31/12/2011 tarihinden önce yatırıma başlanılması gerekir.
-Gümrük Vergisi Muafiyeti
-Katma Değer Vergisi İstisnası
-Faiz Desteği
-Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği