GENEL DESTEK PROGRAMI

Genel Destek Programı ; Genel destek programı kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin bilinirliğini arttırmak, rekabet güçlerini yükseltmek ve işletmelerin sanayide entegrasyonu sağlamak için işletmelerin aşağıda verilen destekler kapsamında yapacağı faaliyetler belirli oranlarda desteklenmektedir.

Program süresi üç yıl olup üst limitler dahilinde genel destek programından yararlanılabilir.

 • YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ

Kosgeb tarafından belirlenen Yurtiçi İhtisas ve Yurtiçi Uluslar arası İhtisas ve İzmir Enternasyonal fuar katılımlarına %50 oranında destek verir.

Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50-100 metrekaredir.

Yurtiçi ihtisas fuarlarında metrekare başına 120 TL’dir.

Yurtiçi ihtisas ve İzmir Enternasyonal fuarlarında ise metrekare başına 80 TL destek limiti sağlamaktadır.

Program süresince destek üst limiti 10.000,00 TL’dir.

 • TANITIM DESTEĞİ

Bu destek broşür, ürün katalogu, yurtdışında yayınlanan ve dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

Yurtiçi marka tescil belgesi olan işletmeler bu destekten faydalanabilir.

Broşür-Katalog:5.000TL

Yurtdışı Dergilere Reklam Verme:5.000 TL

Program süresince destek üst limiti 10.000,00 TL’dir.

Kobi proje kapsamında reklam verme miktarları artmaktadır.

 • NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

Bu destek en az dört yıllık eğitim veren üniversite mezunu, yeni eleman istihdamı için verilir.

Bu destek başvuru tarihi itibari ile son bir ay içinde işe giren veya yeni istihdam edilecek eleman için verilir.

Program süresince destek üst limiti 20.000,00 TL’dir.

 • DANIŞMANLIK DESTEĞİ

İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklardan Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

Destek kapsamında; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti vermek görevi olan kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve derneklerden hizmet alınabilir.

Program süresince destek üst limiti 15.000,00 TL’dir.

 • EĞİTİM DESTEĞİ

İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler,Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında eğitim hizmeti vermek görevi olan kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel belgelendirme kuruluşlarıdır.

Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 1.000 TL’yi aşamaz.

Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 4.000 TL’dir.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

 • SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

İşletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

• Patent Belgesi,

• Faydalı Model Belgesi,

• Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi,

• Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi,

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve patent vekili giderleri ile,

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.

 • BELGELENDİRME DESTEĞİ

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan, akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti kapsar.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 TL’dir.

 • YURTDIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

Organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için en az 10 işletmenin katılımı gerekmektedir.

İşletme başına sağlanacak azami destek 2.000 TL’dir.

İş gezisine katılacakların işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000,00 TL’dir.

 • EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

• Danışmanlık

• Organizasyonel

• Daimi sergi alanı

hizmetlerine destek verilir.

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

 • ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitimi hizmetlerine destek verilir.

Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 30.000 TL’dir.

 • TASARIM DESTEĞİ

İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 TL’dir.

 • TEST, ANALİZ VE KALİBRASYON DESTEĞİ

İşletmelerin, kamu kurum/kuruluşları veya üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB Laboratuarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

 • BAĞIMSIZ DENETİM DESTEĞİ

İşletmelerin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından bağımsız denetimle yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine bağımsız denetim raporunun olumlu ya da şartlı görüş içermesi durumunda destek verilir.

Konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Program süresince desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.