TS 13168 Özel Servisler HYB TSE Belgesi

TS 13168 Özel Servisler HYB TSE Belgesi ; ÖZEL SERVİSLER - KARAYOLU MOTORLU TAŞITLARI İÇİN - SINIFLANDIRMA VE KURALLAR Bu standard, karayolu motorlu taşıtları özel servislerinin sınıflandırılması ve kurallarına dairdir. Karayolu motorlu taşıtlarının bakım - onarım hizmetlerini verebilmek için gerekli olan makina, takım, teçhizat, cihaz, yedek parça, malzeme vb. bulunduran; bünyesinde çalışan personelin eğitimini sağlayan ve bu hizmetlerin tamamının yapılmasından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan tesis.

Karayolu motorlu taşıtlarının bakım–onarımı, yedek parça temini ve değiştirilmesi, hizmet sistemi verilerinin oluşturulması ile bu verilerin değerlendirilmesi vb. hizmetlerin standartlarının açıklandığı TS 13168 Özel Servisler HYB TSE Belgesi için başvurulan standarttır.