ARGE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEKLERİ

Arge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ; Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi ve ticarileştirilmesi için araştırma, geliştirme, inovasyon ve endüstriyel uygulama projelerinin desteklenmesi amacı ile oluşturulmuş bir programdır.

Bu program, Ar-Ge ve İnovasyon ile Endüstriyel Uygulama Programları olmak üzere iki alt programdan oluşur:

• Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

• Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay

AR-GE İNOVASYON PROGRAMI

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği ( Geri ödemesiz ) 100.000 %75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği ( Geri ödemeli ) 200.000 %75
Personel Giderleri Desteği 100.000 %75

 

Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 %75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000

ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Personel Gideri Desteği 100.000 %75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.000 %75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 200.000 %75

Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek sağlanır.

Endüstriyel Uygulama Programına;

• Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek basarıyla tamamlanmış projelerin,

• Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin ve Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.