ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün karşılanmasıdır.

KİMLER YARARLANABİLİR?

• Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketler
• Tarım veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler
• Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ)
• Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

SAĞLANAN DESTEK

• ISO 9000 serisi
• ISO 14000 serisi
• CE işareti
• Uluslararası nitelikteki diğer kalite,çevre belgeleri belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler
• ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgeleri
• Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları)

DESTEK ŞARTI

Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.
Destek Oranı % 50
Azami Destek Tutarı 25.000 ABD Doları