Adana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Adana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Danışmanlık; ISO 14001 bir ürün standardı değil sistem standardıdır ve ne üretildiğinden ziyade, nasıl üretildiği ile ilgilenir. Çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi temeline dayanır. Çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uymayı şart koşar.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

Adana ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Danışmanlık; Ürünün, hammaddeden başlayıp nihai ürün haline getirilerek müşterilere sunulmasına kadar geçen sürecin her aşamasında çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli muayeneler ve önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesini sağlayan bir istemin kurulmasını tarif eden ve Uluslararası Standartlar Organizasyonu tarafından yayınlanmış olan standartlar serisidir.

 

ISO 14001 Çevre Yönetim sisteminin Uygulama Faydaları;

·        Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılmasını sağlamak

·        Çevresel performansın artırılmasını sağlamak

·        Market Stratejileri

·        Uluslararası rekabette avantaj sağlamak

·        İşletme itibar ve Pazar payının artırılmasını sağlamak

·        Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masrafların azaltılması ve verimliliğin artırılmasını sağlamak

·        Acil durumlara (deprem,yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılmasını sağlamak

·        Kirliliğin kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması

·        Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması

·        İzin ve yetki belgelerinin alınmasının kolaylaştırılması

·        ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması

·        Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır.

·        Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

·        Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.

·        Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya tamamıyla ortadan kaldırılmasını sağlamak.

·        Yasal kurumlara karşı, mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğu dokümante edilmiş çevre yönetim sistemi ve ISO 14001 Belgesi ile gösterilebilir.

·        Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırmak.

·        Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artmasını sağlamak.

·        Çevreye zarar vermeyen bir işletmede çalışıyor olmalarının vermiş olduğu güvenle, çalışanları motive etmek.

·        Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilerek ve bilinçli tüketicilere erişebilmek ve kazanılmalarını sağlamak.

·        Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).

·        Çevreye bırakılan atıklar azalır.