GOST-R RUSYA KALİTE BELGESİ

GOST-R RUSYA KALİTE BELGESİ ; Rusya Federasyonu’nda halen geçerli olan Kalite Belgesidir. ( Diğer adıyla GOST-R olarak da anılır.) Bizde nasıl TSE ve ISO 9000 şu anda tüm firmalar için gerekli ve rekabet açısından yerine getirilmesi gereken bir görev durumundaysa, Rusya’da üretim yapan veya Rusya’ya ihracat yapan herhangi bir üreticinin de yerine getirmesi gereken bir zorunluluktur.

GOST Belgesi sadece sisteme değil, firmanın ürünlerine yönelik bir belgedir.

Diğer bir deyişle, bu belgenin alınması için ürünlerin incelenmesi gerekir.

Bu inceleme yetkili Test Merkezlerinde yapılırsa geçerli olmaktadır.

Belge üzerinde aşağıdaki öğeler yer alır :

Bu yetki GOSSTANDART ( Rusya Federasyonu Devlet Standartları ) tarafından akredite edilimiş ( yetkilendirilmiş ) Resmi veya Özel Sertifika Kuruluşlarına aittir.

Bir sertifikanın bu kuruluş tarafından verilebilmesi için ilgili ürünler ve firmanın incelenmesi, Rus normlarına uygunluğunun araştırılması gerekir.

BU kuruluşlar, sertifika verebilme lisanslarının devamı açısından yasal işlem yapmakla mükelleftir ve GOSSTANDART tarafından sürekli denetlenmektedirler.

Ağırlıkta Moskova’da bulunan bu kuruluşlar değişik konularda expert (mühendis) bulundurarak sadece yetki alanlarına giren konularda sertifika verebilirler.

Yani her kuruluş her sertifikayı verme yetkisine haiz değildir.

Sözgelimi; gıda konusunda yetkili olan bir merkez ilgili konuda experti ve onaylanmış yetki alanı yoksa tekstil ürünleri için sertifika veremez.

Bunun için bu konuda uzmanlaşmış ve exper bulunduran, laboratuvar imkanı olan başka bir kuruluşa gitmek gerekir.

Rusya dışında Almanya, Singapur, Çekoslovakya, Güney Kore, Moldavya, İsviçre, Estonya, Macaristan, Belarusya’da yetkili sertifika organları vardır.

Eğer Rusya’ya ihracat için çalışıyorsanız, gereklidir. Çünkü bu pazarın özelliklerinden biri de ISO 9000 serisi Kalite sistemlerinin pek tanınmamış olması ve Rusya’nın kendi Kalite Sertifikasına ( GOST-R ) önem verilmesidir.

Temel olarak, sertifika ihtiyacı 2 şekilde ortaya çıkmaktadır:

• Gümrüklerde
• İç Piyasada

Gümrüklerde gümrük evrakları arasında istenmesi haricinde iç piyasada da mağazalarda vergi memurlarınca yapılan kontrollerde de sertifika sorulmaktadır.

Bu yüzden yasal olarak kayıtlı hiçbir satış yeri Kalite Sertifikası olmayan bir ürünü alıp-satmak istememektedir.

Ayrıca yapılan inşaatlarda Sertifikası olmayan bir malzemeyi hiçbir kontrol makamı kabul etmemektedir.

Rusya Federasyonu’nda inşaat yapan tüm müteahhitler yurtdışından gelen TIR içindeki malzemelere ayrı ayrı sertifika almak zorunda kalıyorlar.