YURTDIŞI MARKA TESCİLİ

Yurtdışı Marka Tescil

Hızla küreselleşen dünyada markalar artık uluslararası ticaret hayatında başarının anahtarlarından biri olmuştur. Bir marka sadece tescil edildiği ülkede koruma altına alınabildiği için, yurtdışında atılımlar düşünen şirketler markalarını yurtdışında da tescil ettirmelidir.

Aksi takdirde, ihracat yapılan ülkelerde, benzer markaların bulunması riski mevcut olup, esas hak tescilli marka sahibinin olduğundan, ihracat yapan şirket açısından büyük maddi zararlara sebep olabilir.

Ayrıca yurtdışı marka tescilleri, uluslararası pazarlarda kalıcı olabilmenin ve rekabet edebilmenin ön şartlarından biridir. Bu şekilde markanın statüsü global pazarda da güvenlikte olacak ve haksız rekabetin önüne geçilebilecektir. Bir marka başvurusu ilk başvuru tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yurtdışı tescil işlemleri yaparsa, koruma tarihi ilk başvuru tarihi olarak uluslar arası olarak kabul edilir. Bu öncelik hakkına Rüçhan Hakkı denir.

MADRİD PROTOKOLÜ İLE ULUSLARARASI MARKA BAŞVURUSU

Yurtdışı tescil işlemleri prosedür ve masraflar açısından zorlukla yürütülen işlemlerdi. Bu zorlukların aşılması ve marka tescil işlemlerinde maliyetin azaltılıp sürecin hızlandırılması Türkiye 1999 tarihi itibariyle Madrid Protokolü’ne ile dahil olmuştur. Bu Protokol sayesinde Türk firmaları için üye 72 ülkede markalarını tescil ettirme imkânı doğmuştur. Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya vb önde gelen ülkeler üyeler arasındadır.

Bu sistemde, tescil başvurusu üye ülkelerden tümü için olabileceği gibi, tercih edilen ülkelere de başvuru yapılabilmektedir. Herhangi bir ülkenin markayı kabul etmemesi diğer ülkeleri etkilememektedir. Yaklaşık 12 – 18 aylık sürede tescil kararları alınabilmekte, 10 yıllık dönemlerde yenilemelerin yapılması yeterli olmaktadır.

AVRUPA TOPLULUĞU MARKASI BAŞVURUSU (CTM)

Marka başvurusunun, tek bir işlemle bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerlilik kazanmasını sağlayan Topluluk Markası Sistemi, 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türk vatandaşları da bu sistemden yararlanabilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak tek bir başvuru ile topluluk üyesi 31 ülkede koruma talep edilebilmektedir.

Fakat marka başvurusu tek bir üye ülkede reddedilirse diğer ülkeler için de başvuru reddedilmiş sayılmakta olduğu için bu sistem tavsiye edilmemektedir. Avrupa topluluğu üyeleri, Madrid Sistemine üye oldukları için, bu yolla tescile gidilmesi söz konusu riski ortadan kaldırmaktadır.

TOPLULUK MARKA TESCİLİ VE MADRİD PROTOKOLÜ’NE GÖRE MARKA TESCİL KARŞILAŞTIRILMASI

Topluluk Markası Madrid Protokolü
Tek başvuru Tek başvuru
Tek dil Tek dil
Üye ülkelerin tamamı için başvuru yapılıyor ülke seçimi mümkün değil Üye ülkelerden istenilen seçilebilir
İşlem süresi belirsiz ve uzun İşlem süresi belirli ve kısa (En çok 18 ay)
Daha önceki başvuru veya tescile bağımlı değil Başvurunun dayandığı kaynak ülkedeki başvuru veya tescile bağımlı
Tek bir ülkede red edilirse başvuru tamamen ret ediliyor Ret edilen ülkeler dışında tescile devam edilmesi mümkün
Tek bir ülkede kullanımı yeterli Her ülkenin kendi kullanım süreleri dikkate alınıyor. Tek ülkede kullanım yeterli değil.
Başvuru başka bir başvuruya bağımlı değil Başvuru ve tescil kaynak başvuru veya tescile beş yıl boyunca bağımlı.
Kaynak başvuru veya tescil iptal olursa, bağımlı başvuru veya tescil de iptal olur.
Bu durumda ulusal başvurulara dönüştürülebilir

OAPI UNION TESCİLİ

OAPI Union Patent ve Marka Ofisi nezdinde yapılan endüstriyel tasarım tescilleri, Afrika Ülkeleri olan; Benin, Burkina Fasso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kamerun, Çad, Kongo, Cote D’ivorie, Ekvator Ginesi, Gabon, Gine, Gine Bisseau, Mali, Moritanya, Nijerya, Senegal, Togo’ da tek bir başvuru ile koruma sağlanabilmesini sağlamaktadır.

ÜLKESEL MARKA TESCİLLERİ

Yurtdışında korunmak istenen markaların bireysel ülke başvuruları da mümkün olup, arzu edilen ülkelerdeki partnerlerimiz aracılığıyla resmi patent ofislerine başvurular ve bunların takibi yapılmaktadır. Her ülkenin marka mevzuatında, uygulamalarında ve ücretlerinde farklılıklar olmaktadır.

Bu tip başvuruların başarılı takibi, uluslararası tesciller konusunda deneyim ve özel uzmanlık gerektirmektedir.