ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9000 Nedir? : Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması esnasında uygulanması gereken şartların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır. Verilen belgenin adıdır.

ISO 9001:2008 Nedir? : ISO 9001 standardı, her 5 yılda bir ISO tarafından gözden geçirilmekte ve uygulayıcıların görüşleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılarak yeniden yayınlanmaktadır. 2008 rakamı, bu revizyonun2009 yılında yapılıp, yayınlandığını gösterir versiyon tarihidir (ISO 9001:2008 versiyonu).

NEDEN ISO 9000

·        Kuruluşta kalite anlayışının gelişimini,

·        Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını,

·        Etkin bir yönetimi,

·        Maliyetin azalmasını,

·        Çalışanların tatminini,

·        Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi,

·        Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrolü,

·        İadelerin azalmasını,

·        Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan,

·        Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modeli olduğu için

Dış yararlar:

·        kuruluşun imajının güçlenmesi,

·        müşteri memnuniyeti,

·        müşteri artışı,

·        rekabet gücünün artması,

·        daha iyi tedarikçi ilişkileri sağlar.

İç yararlar:

·        yönetimin etkinliği,

·        olumlu kültürel değişim,

·        kalite bilincinin oluşması,

·        daha iyi bir dokümantasyon,

·        sistematikleşmek,

·        standardizasyon ve tutarlılık,

·        etkinlik ve üretkenlik artışı,

·        maliyetlerin azaltılmasını sağlar,

ISO 9000:2008'in Yararları

·        Çalışanların kalite bilincinde artış sağlanması

·        İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

·        Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

·        İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

·        Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

·        Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

·        Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılmasının sağlanması

·        Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

·        İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

·        İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dökümantasyonun (altyapının) oluşturulması

·        Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

·        Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

·        Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması