Kosgeb Arge Endüstriyel Uygulama Destek Programı

Kosgeb Arge Endüstriyel Uygulama Destek Programı; Endüstriyel Uygulama Programı Donanım Desteği

Endüstriyel Uygulama Programı Donanım Desteği: Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında yapılan harcamaların %75 oranında; işletmeye Geri Ödemesiz olarak üst limit 250.000 (ikiyüzellibin) TL., Geri Ödemeli olarak üst limit 200.000 (ikiyüzbin) TL. destek sağlanır. Maksimum proje süresi 18 aydır.