KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Kobi proje kapsamında işletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

KOSGEB tarafından uygulanan ve kurul kararı ile onaylanan projeleri kapsar.

Kobi proje kapsamında işletmelerin üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Bu programdan faydalanabilmek için Kosgeb veri tabanına kayıtlı ve aktif olması gerekmektedir.

İşletmenin tamamen ihtiyaçlarına yönelik hazırlayacakları proje konu başlıkları şu şekilde olabilmektedir;

• İstihdam arttırıcı

• Verimlilik arttırıcı

• İhracat arttırıcı

• Pazar payı arttırıcı

• Kapasite arttırıcı

• Maliyet düşürücü

• Ürün hizmet kalitesi yükseltici

• Bölgesel gelişim düzeyine katlı sağlayıcı

• Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı

• Kurumsallaşmaya yönelik,

• Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik projeler destek kapsamındadır.

Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler destek dışındadır.

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

PROGRAM SÜRESİ 3 (ÜÇ) YIL
PROJE SÜRESİ 6-24 AY (+12 AY)
DESTEK ÜST LİMİTİ 150.000,00 TL
DESTEK ORANI 1.VE 2. BÖLGE İÇİN ;  % 50
3.VE 4. BÖLGE İÇİN ;  % 60