EN 16001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

EN 16001:2009 Enerji Yönetim Sistemi; Her geçen gün artan enerji ihtiyaçları, enerjiyi verimli kullanım zorunluluğunu da beraber getirmiştir. EN 16001 sisteminin kurulması enerjinin verimli kullanılmasına imkan sağlayacaktır. Bu tasarruf ve enerji sistematik yönetimi yoluyla sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı olacaktır.

EN 16001 enerji yönetim sistemi geliştirmek, bir politika çerçevesinde yasal şartları, önemli enerji gereksinimleri, hedefleri etkinleştirmek için gereksinimleri belirtir.

Tüm işletme ve kuruluşların her kademedeki boyutları için yararlı bir belge ve çeşitli, kültürel, coğrafi ve sosyal koşullara uygundur.

Bu standart faaliyetleri bir organizasyonun kontrolü altında gerçekleştirilir. EN 16001 bağımsız olarak veya herhangi bir diğer yönetim sistemi ile entegre kullanılabilir. Kullanımı kolaylaştırmak için, bu standardın yapısı ISO 14001 yapısına benzer.

EN 16001 SİSTEMİ NASIL ORGANİZE EDİLİR.

a) Enerji Performansı iyileşme sağlayacak sistematik bir şekilde
geliştirin
b) Bir enerji yönetim sistemi geliştirerek uygulanmasını koruyun.
c) Enerji politikası ile uyumundan emin olun.
d) Çevre ile uygunluk sağlayın
e) Harici bir kuruluş tarafından enerji yönetim sistemi belgelendirme
f) Standart ile kendi değerlendirme ve kendi uygunluk deklarasyonunuzu
yayınlayın.
EN 16001 Kimler için?
Enerji ve tesis yöneticileri
Çevre ofisleri ve yöneticileri
Enerji mühendisleri
Enerji danışmanları
Finans direktörleri
Politika geliştirici ve yöneticileri
Mimarlar ve sörveyörler
Enerji değerlendirmeciler
EN 16001 İçeriği:
Önsöz
Giriş
1 Kapsam
2 Şartlar ve tanımlar
3 Enerji yönetimi sistem gereksinimleri
3.1 Genel gereksinimler
3,2 Enerji politikası
3,3 Planlama
3.3.1 Enerji boyutunun tanımlama ve gözden geçirme
3.3.2 Yasal yükümlülükleri ve diğer koşulları
3.3.3 Enerji amaçları, hedefleri ve programı(ları)
3.4 Uygulama ve işletme
3.4.1 Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki
3.4.2 Bilinçlendirme, eğitim ve yeterlilik
3.4.3 İletişim
3.4.4 Enerji yönetim sistemi dokümantasyonu
3.4.5 Dokümanların kontrolü
3.4.6 Operasyonel kontrolü
3.5 Denetleme
3.5.1 İzleme ve Ölçüm
3.5.2 Uyumluluğu Değerlendirme
3.5.3 uygunsuzluklar, düzeltici ve önleyici faaliyetler
3.5.4 Kayıtların Kontrolü
3.5.5 Enerji yönetim sisteminin İç denetimi
3.6 Enerji yönetimi sisteminin üst yönetimi tarafından gözden
geçirilmesi
3.6.1 Genel
3.6.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri
3.6.3 Yönetimin gözden geçirme çıktıları

Ek A () Rehberlik Bu Avrupa standardının kullanımı hakkında bilgilendirme
A.1 Genel şartlar
A.2 Enerji politikası
A.3 Planlama
A.3.1 Kimlik ve enerji boyutunun gözden
A A.3.2 Yasal yükümlülükleri ve diğer koşulları
A.3.3 Enerji amaçları, hedefleri ve (ler) programı
A.4 Uygulama ve işletme
A.4.1 Kaynaklar, roller, sorumluluk ve yetki
A.4.2 Bilinçlendirme, eğitim ve yeterlilik
A.4.3 İletişim
A.4.4 Enerji yönetim sistemi belgeleri
A.4.5 Kontrol belgeleri
A.4.6 Operasyonel kontrolü
A.5 denetleme
A.5.1 İzleme ve ölçüm
A.5.2 Değerlendirme uyum
A.5.3 uygunsuzluğun, düzeltici ve önleyici eylem eylem
A.5.4 Kayıtların kontrolü
A.5.5 Enerji yönetimi sisteminin İç denetimi
A.6 Enerji yönetimi sisteminin üst yönetimi tarafından gözden geçirilmesi